Seks nyrenoverede auditorier og tre databarer på Danmarks Tekniske Universitet apteret med træ der ikke kan brænde

Til den omfattende og kostbare renovering af DTUs auditorier i Lyngby har artitekten valgt elegante egetræslister som vægbeklædning. En helt speciel imprægneringsteknik gør, at træet umuligt kan antænde.

De enorme vægflader i DTUs nyrenoverede knap 5.000 kvadratmeter store auditorie-bygning er smukt beklædt med smalle lister af egetræ, hvilket har gjort lydforholdene perfekte. Sikkerheden er også i top, for det er umuligt for træet at antænde. Tømrer- og snedkervirksomheden N.H.Hansen & Søn A/S, som har stået for hele entreprisen, valgte en leverandør, der havde styr på de påkrævede certifikater.
”Vi havde valget imellem flere forskellige trælaster men besluttede os i sidste ende for Københavns Listefabrik, der som den eneste kunne levere hele pakken, altså både egetræet i de korrekte mål og de nødvendige certifikater med hensyn til brandimprægneringen,” fortæller byggeleder Phillip D. Nielsen fra N.H.Hansen & Søn A/S

Træ med indbygget pulverslukker

Det er træ-koncernen Södra, som har leveret de færdigskårne og brandimprægnerede lister af egetræ til Københavns Listefabrik. Listerne er tryk- og vaccumbehandlet med Södras anerkendte C260 (FirePro)-brandimprægnering, der virker som en indbygget skumslukker.
”I det øjeblik brandimprægneringen bliver udsat for en varmekilde, udvikler den C02, som kvæler flammerne,” forklarer teknisk chef Jørgen Geel fra Södra.   

CE-certificeret, standarder og lovkrav overholdes
Metoden er CE-certificeret og overholder samtlige standarder og lovkrav indenfor brandsikkerhed og har af samme grund vakt interesse hos arkitekter, entreprenører og bygherrer i de senere år.

30 kilometer lister

Idag er undervisningen på DTU langt mere dialogbaseret end tidligere, og det er en af de væsentligste årsager til, at arkitekten har valgt træbeklædning til væggene. Egetræslisterne kombineret med en særlig akustikdug bagved giver en god efterklang og dækker samtidig for de gamle, gule murstensvægge, som har ringe akustiske egenskaber. Ialt seks kæmpestore auditorier og tre såkaldte data-barer er forsynet med disse væglister. Data-barerne fungerer ligeledes som auditorier, men hver enkelt siddeplads er forsynet med moderne IT-udstyr. Sammenlagt 30 kilometer trælister er monteret med rustfri stålskruer i den nye bygning.

Store krav til brandsikkerhed

Den omfattende ombygning har ikke overraskende tiltrukket stor international opmærksom. Med de seks auditorier og tre databarer er der skabt rum for et levende og inspirerende studiemiljø med plads til både gruppearbejds-områder, uformelle studiepladser og lounge-prægede zoner. ”Bygningen er meget kompleks, da der løber installationer på kryds og tværs. Altsammen gemmes bag egetræsliste-vægge, sænkede Ecophon-lofter og massive egetræsgulve,” forklarer Phillip D. Nielsen. 
Det har været en både arkitektonisk og teknisk krævende opgave, som dog er blevet løst til stor tilfredshed for alle involverede parter. Det var især vigtigt,  at det brandimprægnerede træ på væggene havde de nødvendige certifikater for at kunne overholde de strenge krav til brandsikkerheden.

Få viden om
myndighedernes krav

Ring til Jørgen Geel og få inspiration til anvendelse af brandimprægneret C260 (FirePro) træ eller bliv klogere på den korrekte certificering og myndighedernes krav.
T: 4848 8200  M: 4045 4561 
eller mail: jorgen.geel@sodra.com