Sådan fremtidssikrede Henning Larsens Architects skriften på væggen

Kunst, arkitektur og brandsikkerhed gik op i en højere helhed på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted, da udvalgte tekststykker fræset i træ skulle pryde væggene.

Sætningerne udskåret i de særlige lydpaneler eller akustikvægge, der pryder klasseværelser og fællesrum på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted, er gjort udødelige i mere end en forstand. De udvalgte tekster med brudstykker hentet fra gymnasiets pensum samt fra elevernes indbyrdes sms-aktivitet er skåret med kirurgisk præcision i flere lag træ til varigt skue og minde, men ordene er også sikret mod tab på en helt anden måde. De kunstnerisk udformede paneler kan nemlig ikke brænde. Citaterne på panelerne er først blevet skåret ud hos HC Profiler i Holbæk og har derefter gennemgået en beskyttende behandling hos Södra, som har specialiseret sig i brandhæmning af træ til såvel udvendige som indvendige formål og ofte bliver kontaktet af arkitekter, blandt andet i forbindelse med opgaver som denne.

Træ med ”indbygget skumslukker”

Den særlige brandimprægnering bevirker, at træet ikke kan antænde. Hvis træet bliver udsat for en en varmekilde, udvikler imprægneringen C02, der virker som en skumslukker og kvæler flammerne. Den løsning var ideel til gymnasiets akustikvægge, som er udført af kunstneren Signe Guttormsen.  

”Løsningen med at integrere kunst og akustiske vægpaneler har vi benyttet før,  især på skoler hvor der er meget høje krav til akustisk dæmpning. Men hvor der er mange mennesker, er der også meget specifikke krav til materialers brandhæmning,” forklarer Eva Ravnborg fra Henning Larsen Architects, som har været sagsarkitekt på opgaven.

Vigtigt med certificeringen

Fordi kunstværket meget konkret berørte arkitekturen, og Henning Larsen Architects tegnede gymnasiet, har arkitektfirmaet været involveret i detailløsninger omkring panelerne. 

”Vi var bekendt med de udfordringer, herunder brandmæssigt, der er i forhold til at benytte træ,” fortæller Eva Ravnborg og tilføjer, at der har været en generel dialog med brandmyndighederne omkring vægudsmykningen.

 

En af grundene til, at netop Södra blev valgt, var at virksomheden kunne levere en brandhæmning af særlig høj kvalitet og endvidere var i stand til at certificere den. 

”Det har været nødvendigt for os, da vi skal kunne dokumentere, at  brandhæmningen kan honorere de strenge brandkrav,” forklarer Eva Ravnborg.

Sådan gør man træ brandhæmmende

Man kan i princippet brandhæmme alle former for træ, og Södra leverer en række forskellige brandhæmmende træprodukter som blandt andet beklædningstræ, konstruktionstræ og tagplader. Træet bliver udsat for både vaccuum og tryk, hvilket hjælper den brandhæmmende imprægneringsvæske med at trænge dybt ind i træet. 

Imprægneringsvæsken er helt ugiftig og afgiver hverken gasser eller tungmetaller ved brand. Det er heller ikke nødvendigt at anvende værnemidler ved arbjedet, ligesom afskær blot kan bortskaffes som almindeligt byggeaffald. Eftersom der ikke indgår salte i imprægneringsvæsken, er den ikke-hygrofobisk og suger derfor ikke fugt. 

Dette har især betydning for brandhæmmende træ til udvendige formål, eksempelvis som træbeklædning, da der ikke dannes skjolder. Ikke-hygrofobisk brandhæmning er også fordelagtigt til indenførs formål, da der ikke dannes skimmelsvamp.

Få inspiration 
og viden om myndighedernes krav

Ring til Jørgen Geel og få inspiration til anvendelse af brandimprægneret træ eller bliv klogere på den korrekte certificering og myndighedernes krav.
T: 4848 8200  M: 4045 4561 
eller mail: jorgen.geel@sodra.com