C260 Xteriør brandimpægnering udvaskes ikke, men bliver inde i træet

C260 Xteriør er CE-certificeret, vejrbestandig brandimprægnering til alle former for udendørs træbeklædning.

 

Markedet for brandhæmmende træ er til tider svært at gennemskue, specielt når det gælder tekniske specifikationer og dokumentation. For ingeniører og andre fagfolk med ansvar for blandt andet brandsikkerhed er det vigtigt at føle sig på helt sikker grund, når der skal træffes beslutninger om valg af brandhæmmende træ til byggeopgaver.

Netop fordi træ er et bæredygtigt materiale og derfor i stigende omfang bliver anvendt til eksempelvis beklædning af beboelsesejendomme, skoler m.v., er det helt afgørende, at alle krav til brandsikkerhed til enhver tid bliver overholdt, så vi undgår tab af menneskeliv og værdier.

Brandimprægneringen
skal blive inde i træet

Almindelig brandimprægnering egner sig slet ikke til udendørs anvendelse. Det brandimprægnerede træ skal nemlig effektivt kunne modstå de vekslende og til tider hårde klimapåvirkninger med regn, slud, sne samt UV-lys. Derfor er det afgørende, at den anvendte brandimprægnering ikke udvaskes men forbliver inde i træet, så den brandhæmmende virkning på intet tidspunkt forringes.

Polymerer gør brandimprægneringen vandfast

For at sikre at C260 Xteriør ikke bliver udvasket af regn og anden nedbør, er brandimprægneringsmidlet tilsat polymerer. Efter imprægneringen bliver træet udsat for en opvarmning, som får imprægneringsvæsken og polymererne til at danne en vandfast og uopløselig gel, der er permanent bundet til træets cellestruktur.

Udviklet specielt til
skandinaviske vejrforhold

C260 Xteriør brandimprægnering, som er udviklet specielt til udendørs brug, er CE-certificeret og overholder samtlige forskrifter til brandsikkerhed. C260 Xteriør er designet til at modstå det skandinaviske vejr, og omfattende tests dokumenterer brandimprægneringens vejrbestandige egenskaber. De gode produktegenskaber, CE-certificeringen og den dokumenterede vejrbestandighed har gjort C260 Xteriør efterspurgt indenfor byggebranchen.

Træ med indbygget skumslukker

C260 Xteriør virker ved at udvikle C02, når brandimprægneringsmidlet udsættes for en varmekilde. Dette kvæler ilden og forhindrer brandsmitte. I princippet kan man tale om træ med ”indbygget skumslukker”. Træ brandimprægneret med C260 Xteriør indeholder ingen anmærkningspligtig kemi, og man kan derfor bortskaffe rester og fraskær som ganske almindeligt byggeaffald.

Dokumenteret vejrbestandighed

C260 Xteriør testet i henhold til standarden EN 16755 og bevarer sine brandhæmmende egenskaber samt overholder alle krav til brandsikkerhed uanset vejrpåvirkning. C260 Xteriør er dokumenteret og opfylder de strenge krav fra RISE (Research Institute of Sweden) og er vejrtestet i særlige klimakamre, hvor det imprægnerede træ udsættes for nedbør, varme, tørring og UV-lys i en cyklus, der er væsentligt mere belastende end det nordiske klima.

Undgå råd og svampeangreb

I modsætning til mange af de brandimprægneringsmidler, der findes på markedet, er C260 Xteriør ikke baseret på amoniumforbindelser og suger derfor heller ikke fugt (non-hygroskopisk). Det er netop imprægneringsmidlernes indhold af amoniumforbindelser, som er årsag til, at der kan trænge fugt ind i træet. Dette vasker brandimprægneringen ud af træet og kan ligeledes forårsage råd og svampeangreb. Desuden kan imprægneringsmidler baseret på amoniumforbindelser være årsag til, at der dannes grimme saltskjolder udvendigt på træet.

Overfladebehandling ikke nødvendig

Det er ikke nødvendigt at overfladebehandle træ, som er brandimprægneret med C260 Xteriør, da brandimprægneringsmidlet er bundet til træets cellestruktur og derfor ikke kan udvaskes. Ønsker man at overfladebehandle træet, bør man vælge Signati. Produktet er specielt udviklet til at påføre trykimprægneret træ og har derfor god vedhæftning. Signati kombinerer god penetration med en vejrbestandig, mineralforstærket overflade. Endvidere indeholder Signati ingen biocider og er bionedbrydeligt.

CE-dokumenteret og
med ydeevneerklæring (DoP)

C260 Xteriør brandimprægneret træ er CE-certificeret og overholder samtlige krav til brandsikkerhed. CE-certificeringen bliver verificeret af en uvildig instans for at sikre, at samtlige kontrolpunkter er udført korrekt. C260 Xteriør er desuden ledsaget af en ydeevneerklæring (DoP).

Checkliste

Når du vælger brandimprægneret træ til udendørs brug, er det vigtigt, at du sikrer dig, at følgende punkter er opfyldt

CE-certificeret og kontrolleret af uvildig instans
B-s1,d0/B-s2,d0
Ydeevneerklæring (DoP)
Ikke baseret på aminiumforbindelser (non-hygroskopisk) brandimprægneringsmiddel)
Testet for vejrbestandighed i henhold til EN 16755
Vejrbestandig – kan ikke udvaskes
   

Læs mere om Södras brandimprægnering her