Her ser du mindst 5 tiltag,

der får biodiversiteten til at blomstre

I Södras skove skabes der plads til både biodiversitet og en sund forretning, for her bliver der dyrket ansvarlig skovdrift på naturens præmisser.

Ved nænsom og ansvarlig skovdrift, som hos Södra, bliver der skabt grobund for øget biodiversitet på flere måder. Her ser du nogle af tiltagene, så hold øje med blandt andet ved i skovbunden og store stød, næste gang du er i skoven.

En elg med et stort, flot gevir ville have været kronen på værket på billedet her fra Sydsverige, men som det nu engang er med naturen, så lever den sit eget liv. Og liv er der masser af, for Södras skove bliver drevet ansvarligt ud fra bestemte standarder, der værner om skovens økosystemer og øger artsmangfoldigheden. Planlægning af skovdriften spiller en afgørende rolle for naturbeskyttelsen og FSC og PEFC-certificeringer.

- I Södras skove er der klare regler for pleje, hugst, beplantning og foryngring, så når vi afdriver et areal, værner vi om nøglebiotoper, kulturmærker og andre værdier ud fra faste standarder, fortæller skovfoged Rasmus Vadmand fra Södra.

Lad stubbe stå og dødt ved ligge

Når man som Södra driver skovdrift i harmoni med naturen, bliver der værnet om et rigt dyre- og planteliv. Derfor er det heller ikke tilfældigt, hvad der står tilbage efter en afdrift.

- Det ville være lettest bare at fjerne det hele, men så havde vi også fjernet grobunden for biodiversiteten med et snuptag. Ved for eksempel at lade stød stå i forskellige højder og efterlade dødt ved, giver vi næring til bakterier, svampe og insekter, der så igen giver næring til blandt andet fugle, fortæller Rasmus og fortsætter:

- Vi har jo en mosaik af flora og fauna både over og under jorden, i store, små, ja mikroskopiske afskygninger, og der skal være plads til dem alle, selvom der skal leveres træ til byggeriet. Det er en del af vores kredsløb, og derfor tilrettelægger vi afdrifter, så biodiversiteten fortsat kan spire og ny beplantning kan sikre nyt råtræ til produktionen.

 

 

 

Med 100 % PEFC certificeret træ fra Södra i byggeriet kan du glæde dig over, at Södra skaber plads til biodiversiteten i skoven, der hvor træet kommer fra.
Toppne i Trkroner.
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen. Bygherre: Boligselskabet Sjælland.

Plads til nye gamle kæmper

Södra ser også på, hvor det giver mening at lade små klynger af træer stå, som kan vokse sig store og gamle, mens rækker af småtræer og buske danner læhegn og skjul for vildtet. Udvalgte træer får lov til at vokse op som solitære for at sikre mangfoldigheden i skoven.

- Når vi går i gang med vores store maskiner, så ved vi, hvad der skal afdrives, og hvad der skal blive stående for at gavne driften og biodiversiteten bedst muligt. For at passe på naturen afdriver vi selvfølgelig aldrig, når jorden er for våd, og vi kører kun med specielle maskiner, der fordeler trykket og derfor skåner jorden og biodiversiteten under overfladen mest muligt, fortæller Rasmus.

Biodiversiteten spirer op overalt

Mange bygherrer tænker helt naturligt biodiversitet ind i nye projekter, og ligusterhækken må lade livet til fordel for bynatur. Når du samtidig bygger med 100 % PEFC certificeret træ fra Södras skove, kan du glæde dig over, at folkene fra Södra er i fuld gang med at skabe nyt liv i skoven, der hvor træet kommer fra.

Du kan læse mere om Södras bæredygtige skovdrift her