Södras C260 Xteriør honorerer kravene til standarden EN 16755

Sådan checker du, at dit brandimprægnerede træ også overholder myndighedernes krav i fremtiden

Mange leverandører af brandimprægneret træ henviser til standarden EN 16755, som dokumenterer brandimprægneringens vejrbestandighed. Disse tre ting skal du dog altid kontrollere selv, når leverandøren præsenterer dig for dokumentationen

Som arkitekt, entreprenør eller bygherre er det dit ansvar at kontrollere, at det brandimprægnerede træ, du anvender som facadebeklædning, kan dokumentere brandimprægneringens vejrbestandige egenskaber. Det er nemlig afgørende, at brandimprægneringen ikke udvaskes men bliver inde i træet. Leverandører af brandimprægneret træ henviser typisk til standarden EN 16755, som dokumenterer, at det brandimprægnerede træ har gennemgået en såkaldt accelereret vejrtest, hvor træet i et særligt klimakammer udsættes for det, der svarer til 30 års vejrpåvirkning med nedbør og UV-lys. Formålet er at påvise, at træets brandhæmmende egenskaber også er tilstede i fremtiden.

For at du kan være helt sikker på, at det brandimprægnerede træ lever op til EN 16755-standarden skal du specifikt kigge efter tre punkter, og de skal alle fremgå af det samme dokument:

1. Moisture content (Hygroskopi)
Fugtindholdet i det brandimprægnerede træ må efter den accelererede vejrtest højst være 28 procent. Hvis det overstiger dette tal, er der risiko for, at det brandhæmmende middel udvaskes.

2. HRR (Heat Release Rate)
Når det brandimprægnerede træ som led i den accelererede vejrtest bliver udsat for en efterfølgende brandtest, må træet ikke afgive mere varme end maksimalt 150 kW pr. kvadratmeter. Er værdien højere, betyder det, at de brandhæmmende egenskaber ikke længere lever op til lovens krav

3. THR (Total Heat Release)
Den maksimale varmeafgivelse ved brandtest efter den accelererede vejrtest må ikke være højere end 20 procent i forhold til den maksimale varmeafgivelse ved brandtest før den accelererede vejrtest. Med andre ord må træets brandhæmmende egenskaber højst være reduceret med 20 procent for fortsat at kunne honorere lovens krav
Hvad betyder dette for Södra C260 Xteriør-brandimprægneret træ?

Södra kan dokumentere, at beklædningstræ brandimprægneret med Södra C260 Xteriør er testet, og testen er verificeret af RISE Research Institutes of Sweden i henhold til EN 16755. Af den dokumentation, som RISE har udfærdiget på baggrund af den accelererede vejrtest, fremgår det, at C260 Xteriør-brandimprægneret træ honorerer samtlige tre punkter nævnt ovenfor og derfor er et sikkert og veldokumenteret valg af beklædningstræ til udvendig beklædning af facader.
 

Du kan læse mere om Södras C260 brandimprægnerede træ her