Södras Svanemærkede træfacader
er fremtiden for miljø og boligbyggeri

Der er valgt ThermoWood Fyr træ til beklædning af Eco-village boligerne ”Skråningen II”, fordi behandlingen giver træet en lang levetid uden brug af kemiske midler. At der ikke anvendes kemiske midler betyder samtidig, at træet og det samlede byggeri kan Svanemærkes, hvilket har været en af bygherrens målsætningerne fra starten.


Boligerne er beklædt med Svanemærket Thermowood Fyr fra Södra. Thermo-behandlingen gør træet modstandsdygtigt overfor råd og svamp uden at brug af kemikalier. Illustration Tegnestuen Vandkunsten.

Det banebrydende Eco-village-byggeri ”Skråningen II” med 46 træbeklædte huse, som tegnestuen Vandkunsten har skabt, bliver opført i miljøvenlige byggematerialer. ”Vi har valgt at beklæde husene med Svanemærket ThermoWood fra Södra, fordi thermobehandlingen gør træet modstandsdygtigt overfor råd og svamp uden at brug af kemikalier”, forklarer arkitekt og projektleder Casper Phillip Ebbesen fra Tegnestuen Vandkunsten.

”Skråningen II”, det nye Eco-village byggeri, som er ved at se dagens lys i Lejre udenfor Roskilde, er skabt af og henvender sig til folk, der har et ønske om at belaste miljøet mindst muligt. De i alt 46 træklædte boliger, som Vandkunsten har tegnet, bliver alle opført i Svanemærkede byggematerialer, og netop derfor skal husene beklædes med ThermoWood Fyr fra Södra, som ligeledes er Svanemærket og helt uden indhold af farlige stoffer. Bofællesskabet har til formål at fungere i harmoni med naturen, og husene er derfor miljøvenlige fra inderst til yderst.

Thermo-behandlingen beskytter mod råd

” Vi har valgt det thermo-behandlede træ til beklædning af husene, fordi behandlingen giver træet en lang levetid uden brug af kemiske midler. At der ikke anvendes kemiske midler betyder samtidig, at træet og det samlede byggeri kan Svanemærkes, hvilket har været en af målsætningerne fra starten. Selve thermo-behandlingen gør træet modstandsdygtigt overfor svampeangreb, herunder råd, på en helt naturlig måde, så det passer rigtig fint ind i vores koncept”, forklarer projektleder og arkitekt MAA Casper Phillip Ebbesen fra Vandkunsten. Under thermo-behandlingen bliver træet opvarmet til cirka 210 grader og ender med en restfugtighed på under seks procent.
”Thermo-behandlingen indebærer også, at træet ikke skal vedligeholdes på samme måde som normalt træ jo skal, så det giver rigtig god mening rent økonomisk at vælge denne beklædning”, tilføjer han.

Markant længere holdbarhed

Selve thermobehandlingen af fyrretræet driver de næringsstoffer ud af træet, som svampe og bakterier normalt lever af. Dette bevirker, at træets biologiske holdbarhed forlænges markant, og netop fordi det foregår uden at anvende kemiske midler, lever træet op til de krav, der stilles fra både arkitekt og bygherre. For at kunne bære Svanemærket skal træet være helt fri for tungmetaller og biocider, som er giftige for miljø og mennesker. Derudover skal mindst 70% af træet stamme fra bæredygtig skovdrift, det skal være lovligt fældet, og det skal være sporbart, så man til enhver tid kan efterprøve enhver tvivl om træets oprindelse.

Patinerer flot

En anden egenskab ved ThermoWood, som Casper Phillip Ebbesen peger på, er at det thermo-behandlede træ ikke er et statisk materiale, der ser ens ud år efter år. Der er derimod tale om et materiale, som undergår en naturlig forandring. Umiddelbart efter monteringen har træbeklædningen en mørk farve, der minder om ceder og teak.
”Men med tiden patinerer træet og får en smuk, grålig nuance. Det ændrer karakter og gør på den måde byggeriet langt mere levende og dynamisk”, forklarer Casper.

Södras miljøvenlige profil

Svanemærkningen af Södras ThermoWood er virksomhedens seneste skridt i retning af en miljøvenlig profil. Virksomheden har i mange år været leverandør af FSC-certificerede trævarer, hvilket er nødvendigt, når man leverer træ til blandt andet offentlige byggeprojekter, hvor der stilles specifikke krav til brug af certificeret træ.

Svanemærkning giver nye muligheder

Södra har mærket en stigende efterspørgsel på sit thermobehandlede træ i de senere år, hvilket hovedsageligt skyldes, at behandlingen giver træet nogle egenskaber, som især gør det velegnet til facadebeklædning. Men at ThermoWood ligeledes har fået Svanemærket, åbner helt nye døre indenfor byggeri, hvor der stilles krav til, at materialerne er rene, naturlige og miljøvenlige.

Du kan læse mere om Södras ThermoWood her

 

* Alle illustratiober er udført af Tegnestuen Vandkunsten.