God energi med grøn samvittighed

Vores træ kan spores hele vejen fra skoven til varmeværket. Træflis fra Södra er bæredygtig energi som byens borgere kan varme sig ved med ren samvittighed.

Södra Wood er en medlemsejet kooperativ virksomhed, der er en del af den 80 år gamle svenske Södra-koncern, som er en stor og kapitalstærk trægigant med over 20 milliarder SEK i omsætning. Restprodukter fra savværker og udtynding i forbindelse med skovdrift omdanner vi til flis, der sælges i store mængder som bioenergi.

Södras svenske skovarealer er både PEFC og tildels FSC certificeret, hvor Södra Danmark både er FSC, PEFC og SBP certificeret samt tredjepartsgodkendt. Derfor kan I sætte et grønt flueben både ved bæredygtighed og CO2-regnskab, når I omdanner flis fra Södra til varme for byens borgere.

Södra leverer i Sverige 1,7 mio tons flis til varmeværkerne, og i Danmark leveres for nuværende omkring 100.000 tons årligt.

Sådan samarbejder vi

Den personlige dialog følger automatisk med, når vi skal levere flis til jer. Det er vigtigt i forhold til jeres krav om levering - men også i forståelsen af vores fokus på natur, miljø og bæredygtighed.


 

Flis og anlæg skal passe sammen

Vi gør en dyd ud af at levere et produkt, der passer til det enkelte varmeværk. Derfor kan vi både levere stammetræsflis, skovflis og som noget nyt tørflis til mindre varmeværker.

Store lagre giver sikkerhed for levering

Der skal være forsyningsgaranti for varmen til byens borgere, og derfor er leveringssikkerheden noget af det vigtigste for vores kunder. Södras størrelse gør, at vi har en stærk forsyningssikkerhed.

Logistikken skal spille

Vi ved, at leveringssikkerhed er helt afgørende for valg af leverandør. Derfor har vi altid en god og åben dialog, så vi kan levere, når det passer jer og i de mængder, I kan håndtere.

  

Södra og bæredygtigheden

Bæredygtigheden ligger dybt i Södras DNA. Vi er en skovvirksomhed, og vores træ er fra bæredygtigt skovbrug, fordi vi kun på den måde kan sikre at vi også i fremtiden kan levere godt og brugbart træ til konstruktioner og byggeri.

Træ kræver træ

Et træ vokser langsomt, og det kan snildt fejre 50 års fødselsdag, før det kan bruges i vores produktion. Men før det kommer så langt, har det typisk stået tæt samen med andre træer, der alle har kæmpet for at vokse hurtigst op mod lyset. Typisk kræver det mange træer for at få et enkelt brugbart træ med en tyk, lige stamme. De andre træer bliver med tiden tyndet ud, og her ender de første udtyndinger ofte som flis. Skovbrug kræver altså et langt fremtidsperspektiv for at sikre bæredygtige skove.

Træ suger CO2 ud af atmosfæren

Efterspøgslen på bæredygtigt byggeri er i stærk stigning, og her spiller træ en vigtig rolle. Netop træ er et ideelt byggemateriale, fordi træet under hele sin opvækst absorberer CO2 fra atmosfæren. Når det bliver brugt i byggeri, fungerer det som et effektivt CO2-lager, og på den måde står træ i skærende kontrast til eksempelvis stål og beton, der under fremstilling udleder enorme mængder CO2.

Derfor er flis vigtigt

Flisen er vigtig for at understøtte den forstlige skovdrift til at kunne give de bedste råvarer til bygge- og møbelindustrien. Træets vigtige klimaegenskaber betyder, at det kan erstatte en række materialer som for eksempel stål og beton, der kræver store mængder fossilt brændsel, når det bliver fremstillet. Ved at erstatte disse energikrævende materialer med træ bliver CO2-udledningen reduceret, og man er med til at støtte det CO2-neutrale byggeri.

Derudover kommer flis fra Södra primært fra Danmark og Sverige. Dette betyder, at CO2-aftrykket på transportdelen minimeres.

Ring i dag på 4848 8200 og tal med Bioteamet, så vi sammen kan planlægge næste leverance.

 

Du kan læse mere om bioenergi fra Södra her