Byg bæredygtigt og ansvarligt med træ fra de svenske familieskovbrug

Træ fra Södra er træ fra 51.000 svenske familieskovbrug, der bliver drevet ansvarligt og bæredygtigt.

I Södra arbejder vi for bæredygtig udvikling på alle niveauer. Vi investerer også strategisk i innovation for at udvikle nye bæredygtige og klimasmarte produkter baseret på vedvarende skovråvarer.

Sådan har det været siden 1938, hvor de sydsvenske familier sluttede sig sammen i Södra og nu som dengang stadig forædler skovene på naturens præmisser.

Södra er et andelsselskab ejet af 51.000 skovfamilier, der lever af og ånder for at dyrke deres skove bæredygtigt. Det er det eneste, der giver mening, når du som skovejer skal sikre de næste mange generationer, som skal høste frugten af arbejdet. Den ansvarlige skovdrift styrker samtidig biodiversiteten og udnytter skovens dyrebare egenskaber for at optage og lagre CO2.    

- Vores skove bidrager på en lang række områder, og derfor skal vi balancere skovens mange vigtige roller. Skovene er først og fremmest levebrød for vores skovfamilier, men de er også vigtige CO2-dræn både som skov og i oplagret form i byggematerialer. Derudover sikrer vores bæredygtige fundament biologisk mangfoldighed, og så ser vi hele tiden på skovens ressourcer med nye øjne og forsker i at bruge træ på endnu flere måder, fortæller Frank Lund Larsen, der er direktør for Södra i Danmark. 

 

Med rødder i skoven skaber vi fremtiden

Klimaomstillingen er et stort og fælles ansvar, hvor alle bør gøre, hvad de kan inden for deres felt. For Södra står en klimapositiv drift højt på dagsordenen.

- Vi er skovbønder og ved, hvor vigtig skoven er for at skabe et bæredygtigt samfund og en fossilfri fremtid. Vi er allerede godt i gang, og vi har en høj ambition om, at vi skal være førende i den udvikling. Vi udvikler hele tiden værdien i eksisterende, nye og fremtidige forretningsområder ved at udforske træfibrenes og skovens mange muligheder. Det giver blandt andet nye muligheder for byggematerialer, men også inden for fossilfrit brændstof, papir-, emballage- og tekstilproduktion, siger Frank Lund Larsen.

En vigtig, fornybar ressource

Skoven er fornybar, og ved at dyrke den bæredygtigt kan skovene blive ved med at give. Det skal udnyttes, for det er en meget vigtig ressource for samfundet og klimaet - ja for hele verden.

- Det lyder måske lidt højtravende, men det er ikke for sjov, vi stiller høje krav til bæredygtig skovdrift og forsker massivt i nye teknologier. Med ansvarlighed som det solide fundament i alt, hvad vi gør, kan vi være med til at styre klimaet i den rigtige retning, siger Frank Lund Larsen.

Et unikt lukket kredsløb

Södra er et lukket system, hvor der er kontrol over hele værdikæden fra frø til bearbejdning og distribution. Den unikke ejerstruktur betyder, at overskuddet dels går tilbage til skovejerne, og dels bliver brugt til forskning.  

- Vi arbejder for bæredygtig udvikling på alle niveauer. Vi investerer også strategisk i innovation for at udvikle nye bæredygtige og klimasmarte produkter, baseret på vedvarende skovråvarer, siger Frank Lund Larsen.

Hvert stykke træ gavner klima, skov og samfund

Hver gang Södra leverer træ til dansk byggeri, har du garanti for, at det er bæredygtigt og 100 % PEFC certificeret. Det er ansvarlig skovdrift hele vejen rundt.

- Det er ret lige til: Vi er en forening af skovejere, der dyrker skoven ud fra de bedste forudsætninger for at skabe levebrød og styre samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi arbejder hele tiden på at forfine og forædle vores træ, for selvom vi er skovens folk med fødderne solidt plantet i skovbunden, så har vi ørerne rettet mod verden og blikket mod horisonten, slutter Frank Lund Larsen.

     
  Södra blev grundlagt i 1938 ud fra idéen om, at sammen er vi stærkere. I dag er Södra Sveriges største forening af skovejere med 51.000 familieskovbrug som medlemmer, og er en verdensførende industri, der forædler skovens råvarer til vedvarende produkter.