Der står guld i de grønne skove

Hos Södra Danmark har markedschef Anders Gøricke arbejdet med at udvikle den del af virksomheden der opkøber stammer og grene og afsætter flisen til kraftvarmeværker. Nu kommer der endnu mere fart på med ansættelsen af Rasmus Vadmand.

Som led i en udvidelse af Södra Danmarks omfattende handel med flis til kraftvarmeværker har markedschef Anders Gøricke valgt at udvide bioenergiafdelingen med skov- og landskabsingeniør Rasmus Vadmand. Rasmus skal hjælpe skovejere, landmænd og andre jordbesiddere med at udtynde deres skovarealer og forvandle de grønne rester til en klimavenlig og indbringende forretning.

Hos Södra Danmark har markedschef Anders Gøricke i mange år arbejdet målrettet med at udvikle den del at vores forretning, der opkøber stammer og grene og afsætter flisen til blandt andet kraftvarmeværker, der anvender det som en klimavenlig energikilde. Nu favner vi endnu bredere og henvender os til skov- og lystejendomme på Sjælland, som fremover vil kunne tjene penge på at sælge deres biomasse til os. Vi klarer udtynding af større arealer eller fjernelse af gamle læhegn eller remisser og kan rådgive om en eventuel genplantning. Rydning af større byggegrunde er også noget, vi kan. Opgaverne bliver håndteret af Rasmus Vadmand, der som uddannet skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen i Nødebo medbringer stor teoretisk viden og omfattende praktisk erfaring i rygsækken.

Guldet gemmer sig i skovene

”Når der er planer om at tynde ud i træerne eller måske at rydde et større areal, kan ejeren af skovstykket lige så godt drage fordel af Södra Danmarks samhandel med kraftvarmeværkerne. Den biomasse, vi aftager og betaler for i forbindelse med arbejdet, er jo med til at reducere de samlede omkostninger for skovejeren”, forklarer Rasmus Vadmand. Noget andet er, at der kan være forskellige restriktioner for et stykke skov, som skovejere ikke nødvendigvis kender til. Dem kan Rasmus redegøre for og vejlede i, så projektet kan gennemføres på betryggende vis.

Vi kan dokumentere bæredygtigheden

I samarbejde med den enkelte skovejer aftaler Rasmus, hvor meget der skal fjernes. Han planlægger derefter, hvordan rydningen eller udtyndingen af træer og krat bliver afviklet mest fordelagtigt. Södra Danmark stiller med maskiner og mandskab, og den samlede biomasse bliver afregnet og bortskaffet til en aftalt pris. En klar fordel for skovejeren er, at Södra Danmark kan dokumentere flisen som bæredygtig biomasse ifølge Dansk Energis brancheaftale, så den efterlever de krav, der stilles for, at kraftvarmeværkerne må aftage den.

 

 

 

Hjælp til omlægning af jorde

Det er en stor fordel, at Rasmus har indgående kendskab til skovbrug både fra sin uddannelse som skov- og landskabsingeniør og fra sin baggrund i det jyske. Han kommer oprindeligt fra et landbrug i Nordjylland og har stor erfaring med jordbrug samt jagt og vildtpleje. Hans brede erfaring med naturen er et nyttigt redskab, når han rådgiver om naturpleje og omlægning af jorde, hjælper med at skabe skovområder med større biodiversitet eller på anden måde sikrer størst muligt udbytte af arealet helt efter ejerens egne ønsker og behov.

Aftaler skal holdes uanset hvad

Rasmus er allerede i fuld sving med at indgå aftaler med skovejere rundt omkring på Sjælland, hvor Södra Danmark indtil videre har valgt at tilbyde sin service. Han kan tydeligt mærke begejstringen for det nye forretningskoncept, som er med til at skabe grønne tal på skovejernes bundlinje.

”Vi prioriterer punktlighed højt. Selvfølgelig er vi ikke herre over vejret, og sker der den mindste tidsforskydning i planen, underretter vi skovejeren øjeblikkeligt. Den pris, vi aftaler med skoven, kan intet ændre, og den står altid ved magt. Ingen slinger i valsen der”, siger Rasmus Vadmand på slet skjult jysk.

Brug for vejledning om rydning eller udtynding?

Du er velkommen til kontakte Rasmus Vadmand på rasmus.vadmand@sodra.com eller på 2710 8405.

Læs mere her

Du kan læse mere om Södras afdeling for bioenergi her